El programa


Sèrie documental centrada en el taller de treball d’un artista, que és al mateix temps una facilitat i una limitació per a la seva obra. La tensió entre l’espai material i la idea es resol gràcies a una mútua i constant adaptació. Cada programa reflexiona sobre la relació d’un músic amb el seu estudi de composició i enregistrament i, alhora, mostra la convivència entre espai, vida i obra de músics que viuen i treballen a Catalunya.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl